Novinka

Prijatie definície IHRA a dar pre synagógu v Mníchove

27/01/2021

 

FC Bayern Mníchov príjme Definíciu antisemitizmu Medzinárodnej aliancie pre pamiatky holokaustu (IHRA). Túto definíciu antisemitizmu prijala IHRA v roku 2016 a odvtedy ju prijalo 34 štátov a Európsky parlament. V roku 2017 tiež nemecký Spolkový snem a potom vláda Bavorska. V Bavorsku sa táto definícia používa ako pracovný základ pre bavorské súdnictvo. Ďalej FC Bayern venuje 100 000 eur na rekonštrukciu synagógy na Reichenbachstrasse v Mníchove.

 

Definícia antisemitizmu IHRA je:

„Antisemitizmus je určité vnímanie Židov, ktoré možno vyjadriť ako nenávisť voči Židom. Antisemitizmus, slovom aj činom, je namierený proti židovským alebo nežidovským jednotlivcom a/alebo ich majetku, ako aj proti inštitúciám židovskej komunity alebo náboženským inštitúciám.“

 

Jej šírením sa majú prehlbovať vedomosti o antisemitizme a zavádzať ich do spoločenskej diskusii o rasizme a diskriminácii.

 

Charlotte Knobloch (predsedníčka izraelskej komunity v Mníchove a Hornom Bavorsku): „Zo srdca ďakujem klubu FC Bayern za veľkorysý dar na zachovanie historickej synagógy na Reichenbachstrasse. Združenie, ktoré je už mnoho rokov také príkladné v sociálnej oblasti a podporuje na toľkých miestach najslabších členov našej mestskej spoločnosti, týmto darom mimoriadnym spôsobom prispieva k zachovaniu a pokračovaniu židovského dedičstva v našom meste. Za to by som sa chcel poďakovať klubu Kurta Landauera Sel. A. v mene celej židovskej komunity v našom meste.“

 

Ludwig Spaenle (splnomocnenec vlády Bavorska pre židovský život a proti antisemitizmu, za pamiatky a historické dedičstvo):  „Prijatím definície antisemitizmu od Medzinárodnej aliancie pre pamiatky holokaustu vysiela FC Bayern Mníchov opäť dôležitý signál tolerancie a ľudskej dôstojnosti.“

 

Karl-Heinz Rummenigge: „FC Bayern má jasný postoj k rasizmu a diskriminácii. Antisemitizmus nemá v našej spoločnosti miesto. Prijatie definície IHRA je dobrým príkladom toho, ako môže občianska spoločnosť čeliť diskriminácii a nenávisti. Preto nás tiež teší, že môžeme podporiť projekt synagógy v Mníchove.“

 

Herbert Hainer: „FC Bayern už mnoho rokov praktizuje kultúru pamäti rôznymi spôsobmi s cieľom bojovať proti rasizmu a diskriminácii všetkého druhu. Ide o potrebu viesť sociálnu diskusiu a odmietnuť akúkoľvek formu vylúčenia a nenávisti. Celý náš klub nedávno vyjadril svoj postoj v kampani „Červená proti rasizmu“ a budeme sa aj naďalej zapájať do tejto dôležitej otázky nášho spolužitia, ako je to v súčasnosti v prípade iniciatívy na prijatie definície antisemitizmu podľa IHRA.“

 

foto: © www.fcbayern.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.